1.06

Міжнародний день захисту дітей

День захисту дітей (в Україні)

2.06

155 років від дня народження Вільяма-Генрі Брегга (1862–1942)

Англійський фізик і математик, професор Триніті- коледжу в Кембриджі, професор математики і фізики Аделаїдського університету (Австралія), президент Королівського товариства, член наукових академій інших країн, доктор 16 почесних ступенів британських й іноземних університетів, дослідник рентгенівських променів, структури кристалів, спектроскопії. Лауреат Нобелівської премії (1915) з фізики.

115 років від дня народження Івана Михайловича Соловйова (1902–1986)

Російський психолог і дефектолог, доктор педагогічних наук, фахівець з розвитку пізнавальної діяльності в нормальних і аномальних дітей, викладач педагогічних вищих навчальних закладів, завідувач сектору спеціальної психології Інституту дефектології АПН СРСР. Автор праць „Мислення учнів допоміжної школи при розв’язуванні арифметичних задач”, „Розвиток пізнавальної діяльності глухонімих дітей”, „Психологія пізнавальної діяльності нормальних і аномальних дітей”.

3.06

50 років тому (1967) Рада Міністрів УРСР ухвалила постанову „Про заходи до поліпшення підготовки і видання шкільних підручників та забезпечення ними учнів Української РСР” у зв’язку з переходом середньої школи на нові навчальні плани і програми.

4.06

День Святої Трійці

85 років від дня народження Володимира Івановича Скока (1932–2003)

Український учений-нейрофізіолог, доктор біологічних наук, професор, дійсний член АПН України, віце-президент НАН України (1988–1993), академік РАН (1991). Автор монографії „Фізіологія вегетативних гангліїв” (премія імені І. М. Сєченова), підручника „Нервово-м’язова фізіологія”, наукових праць (понад 300). Лауреат Державної премії СРСР (1969, 1989), Державної премії України (2003).

5.06

105 років від заснування (1912) Вінницького учительського інституту (урочисте відкриття 14.09.1912), з 1920 р. – Інститут народної освіти, з 1933 – Державний педагогічний інститут імені Миколи Островського, з 1998 – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

6.06

160 років від дня народження Олександра Михайловича Ляпунова (1857–1918)

Український і російський учений-математик, механік, педагог, представник петербурзької математичної школи, засновник теорії стійкості руху, теорії потенціалу, математичного природознавства, академік Петербурзької АН, викладач Харківського університету, член- кореспондент Паризької АН, почесний член Харківського математичного товариства. Автор праць з небесної механіки, теорії стійкості рівноваги і руху механічних систем, математичної фізики, теорії ймовірностей.

105 років від дня народження Марії Максимівни Підтиченко (1912–1991)

Український педагог, філософ, дійсний член АПН СРСР, викладач вищих навчальних закладів Дніпропетровська, завідувач кафедри та ректор Інституту театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого, ректор і професор- консультант Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького (нині – НПУ імені М. П. Драгоманова). Автор праць із питань педагогіки, професійної підготовки вчителя, виховання молоді, співавтор книжки „З любов’ю до професії”, збірки наукових праць „Дослідження проблем професійної підготовки вчителя”.

7.06

175 років від дня народження Івана Олексійовича Сікорського (1842–1919)

Український психіатр, психолог, педагог, доктор медицини, один із основоположників дитячої психології та психопатології, фахівець із питань шкільної гігієни, педагогічної патології, психології дошкільного віку, професор і завідувач кафедри Київського університету. Засновник Лікарсько-педагогічного інституту для розумово відсталих та нервових дітей, першого у світі Інституту дитячої психології, директор Київського Фребелівського педагогічного інституту, голова Наукового товариства психіатрів. Автор праць „Виховання дітей молодшого віку”, „Душа дитини”, „Психологічні основи виховання і навчання”, „Київський педагогічний Фребелівський інститут і його завдання” та ін.

8.06

170 років від дня народження Олександра Григоровича Барвінського (1847–1926)

Український учений, педагог, історик, літературознавець, публіцист, редактор, громадський і державний діяч, голова Українського педагогічного товариства у Львові, дійсний член НТШ, викладач гімназій і семінарій Тернополя, професор Державної учительської семінарії у Львові, член Крайової шкільної ради. Автор посібників, підручників з української літератури для початкових шкіл, гімназій і вчительських семінарій: „Історія української літератури”, „Руська читанка для висшои гимназіи” (у 3 ч.), „Оповідання з всесвітньої історії” (у 2 ч.), „Історія Руси”.

9–12.06

25 років тому (1992) у Києві відбувся I Всеукраїнський конгрес бібліотекарів

11.06

255 років від дня народження Івана Якимовича Фальковського (у постригу Іриней, 1762–1823)

Український учений-просвітитель, педагог, математик- методист, громадський і церковний діяч, представник гуманістичного напряму в педагогіці, послідовник астронома Й. Кеплера, викладач математики, архітектури й піїтики (21 рік) та ректор Києво-Могилянської академії, настоятель Київського Михайлівського Золотоверхого монастиря, в якому відкрив невелику обсерваторію. Автор підручників і методичних посібників з арифметики, прикладної математики, фізики, географії, астрономії, праць із всесвітньої історії, філософії, хронології, богослов’я, а також гімнів, псалмів, елегій, панегіриків науці та освіті.

12.06

440 років від дня народження Пауля Ґульдіна (1577– 1643)

Швейцарський математик, професор математики в Граце (Австрія), фахівець із різних галузей математики, зокрема, нескінченно малих величин, комбінаторики, визначення площ поверхонь та об’ємів тіл обертання. Автор праць „Про центр ваги” (у 4 т.), „Арифметична задача про комбінації” та ін.

13.06

205 років від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського (1812–1880)

Український філолог-славіст, поет, прозаїк, історик, етнограф, педагог, один із засновників школи романтиків у Харкові, викладач і перший професор-славіст Харківського університету, професор слов’янознавства Петербурзького університету, фахівець з історії російської мови, палеографії, фольклору, міфології. Співавтор „Українського альманаху”, автор словника давньоруської мови, прозових і поетичних творів українською та російською мовами, історичних творів про Ю. Хмельницького, І. Виговського, І. Мазепу, С. Палія, Г. Сковороду.

15.06

80 років від заснування (1937) Донецького педагогічного інституту, з 1965 – Донецький державний університет, з 2000 – Донецький національний університет.

115 років від дня народження Еріка Еріксона (1902– 1994)

Американський психолог і психотерапевт, один із засновників его-психології, засновник однієї з перших психологічних теорій життєвого циклу (восьми вікових стадій розвитку) та психологічної моделі соціального пізнання, фахівець у галузі дитячого психоаналізу, професор психології Гарвардського університету, член Віденського психоаналітичного товариства і Міжнародної психоаналітичної асоціації. Автор праць „Дитина і суспільство”, „Розуміння і відповідальність”.

115 років від дня народження Наталі Андріївни Лівицької-Холодної (1902 – 2005)

Українська поетеса, перекладач (з 1919 р. в еміграції), митець Празької літературної школи, член літературного об’єднання „Танк”, автор збірок поезій „Вогонь і попіл”, „Сім літер”, „Поезії, старі і нові”, біографії Т. Г. Шевченка „Шлях велетня”, творів для дітей.

105 років від дня народження Валентина Васильовича Бичка (1912–1994)

Український поет, журналіст, редактор, педагог, автор книжок для дітей „Веселі школярі”, „Благословлялося на світ”, „Сімейний альбом”, збірок поезій, поем і казок, літературно-критичних нарисів, публіцистичних статей, текстів пісень, лібрето опер. Лауреат премії імені Лесі Українки (1977).

18.06

125 років від дня народження Юрія Олексійовича Меженка (1892–1969)

Український бібліограф, книгознавець, бібліотекознавець, літературний і театральний критик, бібліофіл, фундатор державної бібліографії в Україні, співробітник бібліотечно-архівного відділу Міністерства народної освіти, директор Головної книжкової палати, перший директор Всенародної бібліотеки України (нині НБУ – імені В. Вернадського), завідувач відділу бібліографії Державної публічної бібліотеки імені М. Салтикова-Щедріна в Ленінграді (нині – СПб, Росія), директор Бібліотеки АН УРСР, завідувач бібліографічної редакції Української радянської енциклопедії (УРЕ), збирач колекції „Шевченкіана”, укладач бібліографічних покажчиків. Автор праць „Перспективи розвитку великих і наукових бібліотек на Україні”, „Актуальні питання української бібліографії” та ін.

19.06

105 років від дня народження Іларіона Іларіоновича Слинька (1912–1994)

Український мовознавець, доктор філологічних наук, професор, викладач Мелітопольського, Кіровоградського та Кременецького педагогічних інститутів, завідувач кафедри та професор-консультант Чернівецького університету. Автор праці „Історичний синтаксис української мови за пам’ятками ХІV–ХVIII ст. (Часові звороти)”, „Дослідження історичного синтаксису... (Просторові звороти)”, посібників для вищих навчальних закладів „Історичний синтаксис української мови”, „Синтаксис сучасної української мови”.

20.06

45 років тому (1972) ухвалено Постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР „Про завершення переходу до загальної середньої освіти молоді і подальший розвиток загальної школи”.

21.06

120 років від дня народження Юрія Васильовича Кондратюка (справж. – Олександр Гнатович Шаргей, 1897– 1941)

Український учений-винахідник, один із основоположників розроблення ракетної техніки й теорії космічних польотів, основних проблем космонавтики, конструювання міжпланетних кораблів; засновник проекту вітроелектростанції в Криму. Автор праці „Тим, хто читатиме, щоб будувати”, творів „Про міжпланетні подорожі”, „Завоювання міжпланетних просторів” та ін. Завдяки доробку вченого стала можливою висадка американських астронавтів на Місяць („Аполлон-9”, 1969), які назвали один із кратерів на Місяці кратером Кондратюка.

22.06

День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

1941 – Німеччина віроломно напала на Радянський Союз. Початок Великої Вітчизняної війни.

250 років від дня народження Вільгельма Гумбольдта (1767–1835)

Німецький філософ, мовознавець, державний діяч, представник німецького класичного гуманізму, член Берлінської АН, почесний член Петербурзької АН, реформатор середньої освіти в Пруссії (створення єдиної шкільної системи), послідовник методів навчання Й. Г. Песталоцці, один із засновників Берлінського університету. Автор праць „Про гетерогенну природу мов та її вплив на інтелектуальний розвиток людства”, „Про межі діяльності держави”, „Мова і філософія культури” та ін.

135 років від дня народження Миколи Григоровича Холодного (1882–1953)

Український учений-мікробіолог, ботанік, фізіолог рослин, експериментатор, педагог, академік ВУАН, заслужений діяч науки, основоположник учення про фітогормони, засновник школи фізіології рослин, професор, викладач фізіології й анатомії рослин на Вищих жіночих курсах, завідувач кафедри мікробіології Київського університету. Редактор „Журналу біоботанічного циклу ВУАН”, член Київського товариства природодослідників, автор філософської праці „Думки натураліста про природу та людину”.

23.06

100 років тому (1917) на Софійському майдані урочисто проголошено І Універсал Української Центральної Ради про автономію України у складі Росії. Текст Універсалу виголосив В. Винниченко.

45 років тому (1972) ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР ухвалили постанову „Про подальше вдосконалення системи професійно-технічної освіти” з метою підвищення рівня професійної підготовки молоді.

205 років від дня народження Людвига Штрюмпеля (1812–1899)

Німецький філософ і педагог, учень і продовжувач ідей Йогана Ґербарта, фахівець із питань педагогіки та дитячої психології, домашній учитель (10 років), професор Дерптського (Тартуського) і Лейпцизького університетів, дослідник питань шкільної освіти, зокрема, навчального процесу, духовного розвитку дітей, виховання почуттів, логічного навчання й естетичного виховання.

135 років від дня народження Зенона Францисковича Кузелі (1882–1952)

Український учений, бібліограф, мовознавець, етнограф, журналіст, редактор, видавець, громадський і культурний діяч, офіційний урядовий перекладач слов’янських мов, дійсний член НТШ у Львові, голова Європейського осередку НТШ (м. Сарсель, під Парижем), керівник бібліотеки Чернівецького університету, професор Українського наукового інституту в Берліні. Один із авторів і видавців „Енциклопедії українознавства”, упорядник і видавець збірника „Дитина в звичаях і віруваннях українського народу”, енциклопедичного „Довідника про Україну”.

25.06

100 років тому (1917) розпочав діяльність Генеральний секретаріат освіти (ГСО) – орган управління освітою в Україні, генеральним секретарем якого призначено І. М. Стешенка. Метою ГСО було запровадження українізації в школах, видання підручників, підготовка вчителів, створення єдиної школи. 11 січня 1918 р. ГСО перейменовано на Міністерство народної освіти.

28.6

День Конституції України

1996 – Верховна Рада України ухвалила Конституцію – Основний Закон України.

305 років від дня народження Жан-Жака Руссо (1712– 1778)

Французький філософ-просвітитель, письменник, педагог, композитор, прихильник деїзму (у філософії), представник сентименталізму (в літературі), основоположник теорії вільного виховання, прихильник морального й трудового виховання, ідеї народного суверенітету, народовладдя та прямої демократії, гуманізму. Один з авторів знаменитої „Енциклопедії”, автор праць „Про вплив науки на звичаї”, „Міркування про походження та причини нерівності між людьми”, „Про суспільний договір”, літературно-педагогічних романів „Юлія, або Нова Елоїза”, „Еміль, або Про виховання”, автобіографічного твору „Сповідь»” та ін.

29.06

1945 – Закарпатська Україна возз’єдналася з Радянською Україною згідно з Договором між СРСР і Чехословацькою Республікою про Закарпатську Україну.

155 років від дня народження Валеріана Вікторовича Половцова (1862–1918)

Російський педагог, методист-природознавець, громадський діяч, послідовник ідей К. Д. Ушинського, О. Я. Ґерда, науковець-дослідник кафедри фізіології рослин і викладач природничого факультету Петербурзького університету, викладач ботаніки і методики природознавства Жіночого педагогічного інституту, середніх шкіл, педагогічних курсів. Засновник першого російського журналу з методики природознавства „Природа в школі”, організатор Товариства розповсюдження природничо- наукової освіти, автор праці „Основи загальної методики природознавства”.