Оберіть тематику:
На початок
Природничі науки
Історичні науки
Педагогічні науки
Філологічні науки
Психологія
Художня література
Всі сторінки

Педагогічні науки

 

1. 74.200.525.633

П44 Подаруймо дітям усі барви літа [Текст] : навч.-метод. посіб. з питань оздоровлення та відпочинку дітей / за ред. Н. Гиси та О. Жук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 64 с. – Бібліогр.: с. 55 (6 назв).

ББК 74.200.525.633

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

2. 74.268.12-25

І-73 Інтерактивні технології при вивченні української мови [Текст] : конспекти, метод. поради / уклад.Р. Орищин, Л. Залюбовська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 80 с. – (Готуємось до відкритого уроку).

ББК 74.268.12-25

 

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

 

3. 74.268.3(4Укр

В41 Вивчення біографії письменника в школі [Текст] : конспекти нестандартних уроків / упоряд. Овдійчук Л. М. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 96 с. – Бібліогр. в кінці тем.

ББК 74.268.3(4Укр)

 

кільк.прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

4. 74.24(4Укр)631.1

К65 Концепції та методичні моделі вивчення змісту освітніх галузей у профільній школі [Текст] : наук. зап. Вип. 1 / Гол. упр. освіти і науки Полт. облдержадміністрації, Полт. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського. – Полтава, 2011. – 121 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 74.24(4Укр)631.1

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 74.04(4Укр)

Н35 Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні [Текст] / ред. В. Г. Кремень ; НАПН України. – К. : Пед. думка, 2011. – 304 с. : іл. – До 20-річчя незалежності України. – Бібліогр.: с. 149-164 (64 назви).

ББК 74.04(4Укр)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 74.04(4Укр)-8

Щ60 Петро Миколайович Щербань. Віхи життя [Текст] : до 85-річчя від дня народження / ред.-упоряд.: А. М. Бойко, Є. І. Коваленко, Д. І. Пащенко, П. М. Щербань (молодший). – Умань : Жовтий О. О., 2011. – 398 с. : іл. – З автографом П. М. Щербаня.

ББК 74.04(4Укр)-8

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 74.268.120

В43 Використання поетичних творів на уроках української мови у 2-4 класах [Текст]. Ч. 2 / упоряд. В. П. Порощук. – Х. : Основа, 2011. – 93 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; Вип. 11 (95)). – Бібліогр.: с. 91-93 (55 назв).

ББК 74.268.120

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

8. 74.200.507

Н35 Національна система освіти для збалансованого (сталого) розвитку [Текст]. – К., 2011. – 32 с. – (Б-ка Всеукраїнської екологічної ліги. Стан навколишнього середовища ; Вип. 8). – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 74.200.507

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

9. 74.268.3(4Укр)-0

Л64 Літературні вечори. 5-11 класи [Текст] / упоряд. : Н. Б. Коржова, Н. С. Корнієвська. – К. : Шк. світ, 2011. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу").

ББК 74.268.3(4Укр)-0

 

кільк.прим.: 3 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 2)

 

10. 74.262.6-21

Ф50 Фізика на уроках біології. 7-9 класи [Текст] / авт.-упоряд. Л. І. Даниленко. – К. : Шк. світ, 2011. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 119 (21 назва).

ББК 74.262.6-21

 

кільк.прим.: 5 (ЧЗ№1. – 2, Н/а. – 3)

 

11. 74

Н34 Наукові записки. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота [Текст]. Т.110 / Упорядник: Голубєва М.О.; Національний університет "Києво-Могилянська академія". – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2010. – 73 с. – Бібліогр. в кінці статей.

ББК 74+88+65.9(4Укр)272

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

12. 74.24

П60 Портфоліо школи [Текст] / упоряд. І. М. Рожнятовська. – К. : Шк. світ, 2011. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 124-126 (43 назви).

ББК 74.24

 

кільк.прим.: 4 (ЧЗ№1. – 1, ЧЗ№3. – 1, ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

13. 74.204.2

Ш67 Школа класного керівника [Текст]. – К. : Шк. світ, 2011. – 126 с. – (Б-ка "Шкільного світу").

ББК 74.204.2

 

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

14. 74.202.5

І-73 Інтерактивні методи навчання у початковій школі [Текст] / упоряд. О. М. Кондратюк. – К. : Шк. світ, 2011. – 104 с. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу").

ББК 74.202.5

 

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

 

15. 74.204.6

Р58 Робоча книга методиста з виховної роботи [Текст] / авт.-упоряд. Н. П. Гавриш. – К. : Шк. світ, 2011. – 64 с. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 63 (20 назв).

ББК 74.204.6+74.200

 

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

16. 74.268.3(4Укр)-46

У45 Українська література. 10 клас. [Текст] : ІІ семестр: Академічний та рівень стандарту / упоряд. О. М. Чхайло. – Х. : Основа, 2010. – 128 с. – (Мій конспект).

ББК 74.268.3(4Укр)-46

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

17. 74.267.5-26

Ф48 Фізична культура. Авторські уроки 5-11 класи [Текст]. – Х. : Веста: Ранок, 2008. – 288 с.

ББК 74.267.5-26

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

18. 74.580

С88 Студент у законодавчому просторі вищої освіти [Текст] : зб. нормативно-правових актів / за заг. ред. Вакарчук І. О.; Професійна спілка працівників освіти і науки України, Асоціація правозахисних організаторів студентів України. – К. : Знання України, 2008. – 410 с.

ББК 74.580

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

19. 74.580р3

С91 Сучасна професійна підготовка вчителя до викладання мистецьких дисциплін у загальноосвітній шоклі; проблеми, пошуки, знахідки [Текст]. – Донецьк : Ноулідж, 2010. – 251 с. – Бібліогр.: с.230-244 (202 назви).

ББК 74.580р3

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

20. 74.200.584-5

Б38 Беднарчук С.

Кращий ерудит: Інтелектуальна гра для учнів 7-11 класів [Текст] / Степан Беднарчук, Станіслав Герасимчук, Володимир Якимчук ; Всеукр. дитяче творче об'єднання. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 224 с. – (Укр. інтелектуально-розвивальні ігри ; Кн. 2).

ББК 74.200.584-5

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

21. 74.262.5-21

Б48 Березан О. В.

Календарно-тематичне планування з хімії. 7-11 класи [Текст] / Ольга Веніамінівна Березан. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 80 с. – авт. зазначено на звороті тит. арк.

ББК 74.262.5-21

 

кільк.прим.: 3 (ЧЗ№1. – 1, Аб. – 2)

 

22. 74.268.31-0

Б82 Борейчук В.

Зарубіжна література. Сценарії літературних вечорів для 8-9 класів [Текст] / Валентина Борейчук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 128 с.

ББК 74.268.31-0

 

кільк.прим.: 3 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 2)

 

23. 74.584(4Укр)6

Б89 Брюховецький В. С.

Вступне тестування до "Києво-Могилянської академії" 1992-2009 рр. [Текст] / В. С. Брюховецький, О. В. Кирієнко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2010. – 240 с.

ББК 74.584(4Укр)6+74.202.8

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

24. 74.202.67

Б94 Бухлова Н. В.

Тренінг про тренінг. Формування самоосвітньої компетентності учнів [Текст] / Наталія Василівна Бухлова. – К. : Шк. світ, 2009. – 128 с. – (Б-ка "Шк. світу").

ББК 74.202.67

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

25. 74.268.13(Англ)-28

В15 Валігура О.

150 English Tests. Test your knowledge of Proverbs and Idioms [Текст] / Ольга Валігура, Леся Вознюк. – СПб. : Підручники і посібники, 2009. – 128 c.

ББК 74.268.13(Англ)-28

 

кільк.прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

26. 74.267.5

В19 Васьков Ю. В.

Ми - господарі ЄВРО-2012 . 10-11 класи [Текст] / Юрій Вадимивич Васьков. – Х. : Ранок, 2011. – 128 с. – (Б-ка вчителя фізичної культури. Нова 11-річна школа).

ББК 74.267.5+75.578

 

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 1, Н/а. – 1)

 

27. 74.262.7-0

В27 Величко І. Т.

Геовікторина. У запитання та відповідях [Текст] / Іван Трохимович Величко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 64 с.

ББК 74.262.7-0

 

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

28. 74.204.7

Г12 Гаврилюк О.

Заповнюємо сторінки класних журналів (5-11 класи) 2011-2012 н.р. [Текст] / Олена Гаврилюк, Ліна Коваленко. – К. : Задруга, 2011. – 64 с. – (Б-чка "Дивослова" ; 7-8/2011). – На обкл. авт. не зазначено.

ББК 74.204.7

 

кільк.прим.: 3 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 2)

 

29. 74.200.584.-5

І-73 Інтелектуальна мішень [Текст] / Євген Глушко, Владислав Циліцький, Степан Беднарчук, Володимир Якимчук ; Всеукр. дитяче творче об'єднання. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 96 с. – (Гармонічний розвиток).

ББК 74.200.584-5

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

30. 74.262.6-0

Г85 Грицай Н. Б.

Методика проведення біологічних екскурсій у природу [Текст] / Наталія Богданівна Грицай. – Х. : Основа, 2011. – 110 с. – (Б-ка журн. "Біологія" ; Вип. 11 (107)). – Бібліогр. : с. 106-110 (62 назви).

ББК 74.262.6-0

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

31. 74.200.584-4

Д36 Дерій Б. В.

Книжки в сумці, а розваги на думці. Сценічні мініатюри для старшокласників [Текст] / Богдана Василівна Дерій. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 64 с. – (Позакласні заходи. Моя творча скарбниця).

ББК 74.200.584-4

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

32. 74.266.7-21

Д44 Дітчук І.

Календарно-тематичне планування. Географія 6-9 класи. Географія 10 клас(рівень стандарту, академ. рівень). Рідний край . 5 клас. Природознавство. 5-6 класи. Економіка. 11 клас(рівень стандарту) [Текст] / Ігор Дітчук, Ольга Заставецька, Неля Чотарі. – СПб. : Підручники і посібники, 2011. – 112 с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк.

ББК 74.266.7-21+74.261.1-21+74.266.5-21

 

кільк.прим.: 3 (ЧЗ№2. – 2, Н/а. – 1)

 

33. 74.262.22

Е62 Ензельт О.

Алгебра. 9 клас. Конспекти уроків [Текст] / Ольга Ензельт, Олександр Ензельт. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 208 с.

ББК 74.262.22

 

кільк.прим.: 3 (ЧЗ№3. – 2, Н/а. – 1)

 

34. 74.200.585.00

Є60 Ємець А. А.

Як навчити дитину розуміти і любити літературу. Коло читання молодших школярів [Текст] / Альона Анатоліївна Ємець. – К. : Шк. світ, 2011. – 112 с. – (Б-ка "Шкільного світу"). – На обкл. авт. не зазначено.

ББК 74.200.585.00

 

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

 

35. 74.262.3

К12 Кабановський О. В.

Фізика. Астрономія. Початкові відомості [Текст]. Ч. 1 / Олександр Володимирович Кабановський, Федір Семенович Познанський. – Х. : Основа, 2011. – 128 с. : іл. – (Б-ка журн. "Фізика в школах України" ; Вип. 11 (95)).

ББК 74.262.3+74.262.4

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

36. 74.268.13(Англ)

К14 Казачінер О. С.

Здоров'язберігаючі технології на уроках у початковій школі [Текст] / Олена Семенівна Казачінер. – Х. : Основа, 2011. – 112 с. – (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; Вип. 11 (107)).

ББК 74.268.13(Англ)

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

37. 74.268.13(Англ)-21

К18 Камінська Н. Ю.

Англійська мова . 5-11клас. Календарно-тематичне планування [Текст] / Надія Юріївна Камінська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 80 с. – Авт. зазначено с. 80.

ББК 74.268.13(Англ)-21

 

кільк.прим.: 3 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 2)

 

38. 74.100.44

К21 Карабаєва І. І.

Інтелектуально обдаровані дошкільнята: підтримка та супровід [Текст] / Ірина Іванівна Карабаєва, Тетяна Володимирівна Яценко, Алла Володимирівна Пасічник. – К. : Шк. світ, 2011. – 128 с. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу"). – На обкл. авт. не зазначено.

ББК 74.100.44

 

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

 

39. 74.266.7

К31 Кашкарьов Г. В.

Методика викладання правознавства в школі в опорних схемах і таблицях [Текст]. Ч. 2 / Георгій Вікторович Кашкарьов. – Х. : Основа, 2011. – 48 с. – (Б-ка журн. "Історія та правознавство" ; Вип. 11 (95)). – Бібліогр.: с. 48 (31 назва).

ББК 74.266.7

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

40. 74.200.584-4

К43 Кирильчук А.

Джерельця дитинства [Текст] : сценарії / Алла Кирильчук, Галина Ремез, Алла Бінцаровська ; за ред. Т. Дузь. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 160 с.

ББК 74.200.584-4

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

41. 74.268.31-21

К56 Коваленко О.

Календарно-тематичне планування уроків зі світової літератури. 5-11 класи [Текст] / Олена Коваленко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 64 с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк.

ББК 74.268.31-21

 

кільк.прим.: 5 (ЧЗ№2. – 2, Н/а. – 3)

 

42. 74.262.5-26

К56 Ковальова В. Д.

Система оригінальних питань для розвитку креативних здібностей учнів на уроках хімії [Текст] / Вікторія Дмитрівна Ковальова. – Х. : Основа, 2011. – 127 с. – (Б-ка журн. "Хімія" ; Вип. 11 (107)). – Бібліогр. : с. 127 (22 назви).

ББК 74.262.5-26

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

43. 74.204.2

К64 Коновець С. В.

Творчий розвиток учителя образотворчого мистецтва [Текст] : монографія / Світлана Володимирівна Коновець ; АПН України, Ін-т педагогіки освіти і освіти дорослих. – Рівне : Волинські обереги, 2009. – 384 с. – Бібліогр.: с. 233-273.

ББК 74.204.2

 

кільк.прим.: 50 (Аб. – 46, ЧЗ№1. – 4)

 

44. 74.262.3-21

К72 Костюк А. Й.

Тематично-поурочне планування з фізики та астрономії [Текст] / А. Й. Костюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 32 с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк.

ББК 74.262.3-21+74.262.4-21

 

кільк.прим.: 3 (ЧЗ№3. – 3)

 

45. 74.100.5

Л12 Лаба Н. Г.

Перетворюємо світ [Текст] : система інтегрованих занять з дітьми шостого року життя / Наталія Георгіївна Лаба, Тамара Іллівна Поніманська. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 400 с. – Бібліогр.: с. 392-395 (65 назв).

ББК 74.100.5

 

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

 

46. 74.584(4Укр)6

Л24 Лапина М. С.

Университет в моей жизни [Текст] / Милица Сергеевна Лапина ; Харьков. нац. ун-т имени В. Н. Каразина, Центр краеведения. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2010. – 314 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.

ББК 74.584(4Укр)6

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

47. 74.268.51-46

М48 Мельник В.

Український декоративний розпис на уроках образотворчого мистецтва [Текст] / Володимир Мельник. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 64 с. – На обкл. авт. не зазначено.

ББК 74.268.51-46

 

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 1, Н/а. – 1)

 

48. 74.261.1-21

М71 Міщук Н.

Природознавство. 5-6 класи. Календарно-тематичне планування. [Текст] / Наталія Міщук, Ірина Дем'янчук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 16 с. – Авт. вказаний на звороті тит. арк.

ББК 74.261.1-21

 

кільк.прим.: 3 (ЧЗ№1. – 3)

 

49. 74.200.555.1

М91 Мурашкевич О. А.

Профілактика психоактивних впливів [Текст] / Олексій Анатолійович Мурашкевич. – К. : Шк. світ, 2011. – 127 с. – (Б-ка "Шкільного світу"). – На обкл. авт. не зазначено. – Бібліогр.: с. 125-126 (25 назв).

ББК 74.200.555.1

 

кільк.прим.: 3 (ЧЗ№1. – 2, ЧЗ№4. – 1)

 

50. 74.268.12-26

О-57 Омельчук С. А.

Розробки уроків з української мови для 11 класу [Текст] : рівень стандарту / Сергій Аркадійович Омельчук, Антоніна Іванівна Ляшкевич. – К. : Задруга, 2011. – 63 с. – (Б-чка "Дивослова" ; 6/2011). – На обкл. авт. не зазначено.

ББК 74.268.12-26

 

кільк.прим.: 3 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 2)

 

51. 74.268.12я73

О-76 Остапенко Н. М.

Технологія сучасного уроку рідної мови [Текст] : навч. посіб. / Наталя Миколаївна Остапенко, Тетяна Володимирівна Симоненко, Вікторія Миколаївна Руденко. – К. : ВЦ "Академія", 2011. – 248 с. – Бібліогр.: с. 240-245.

ББК 74.268.12я73

 

кільк.прим.: 10 (ЧЗ№1. – 2, ЧЗ№2. – 2, Аб. – 6)

 

52. 74.200.054

О-82 Отич О. М.

Розвиток творчої індивідуальності студентів професійно-педагогічних навчальних закладів засобами мистецтва [Текст] : монографія / Олена Миколаївна Отич ; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Чернівці : Зелена Буковина, 2011. – 248 с. – Бібліогр.: с.217-221 (64 назви).

ББК 74.200.054

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

53. 74.268.3(4Укр)-0

П12 Павлів І.

Використання чайнвордів на уроках української літератури. 10-11 класи [Текст] / Ірина Павлів. – К., 2011. – 48 с. – (Б-чка "Дивослова" ; 10/2011). – На обкл. авт. не зазначено.

ББК 74.268.3(4Укр)-0

 

кільк.прим.: 3 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 2)

 

54. 74.267.5

П17 Папуша В. Г.

Фізичне виховання школярів (форми, зміст, організація) [Текст] : навч. посіб. / Володимир Григорович Папуша. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 192 с. – Бібліогр.: с. 190 (17 назв).

ББК 74.267.5

 

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

 

55. 74.267.5

П17 Папуша В. Г.

Теорія і методика фізичного виховання у схемах і таблицях [Текст] : навчальний посібник / Володимир Григорович Папуша. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 128 с.

ББК 74.267.5

 

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

 

56. 74.268.12-46

В41 Вивчення української мови в 6 класі [Текст]. Ч. 2 / Марія Іванівна Пентилюк, Ірина Василівна Гайдаєнко, Антоніна Іванівна Ляшкевич, Сергій Аркадійович Омельчук. – Х. : Основа, 2011. – 112 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 11 (96)).

ББК 74.268.12-46

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

57. 74.00я73

П34 Пістун А. І.

Охорона праці в галузі освіти (фізична культура і спорт) [Текст] : навч. посіб. / Андрій Ігорович Пістун, Ігор Павлович Пістун, Наталя Пилипівна Тубальцева. – Суми : Університетська книга, 2010. – 444 с. – Бібліогр. : с.444 (10 назв).

ББК 74.00я73

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

58. 74.200.584-4

П34 Пістун Т.

Сльози твої, Україно. Сценарії виховних заходів [Текст] / Тамара Пістун. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 96 с. – (Позакласні заходи. Моя творча скарбниця). – Бібліогр.: с.95 (15 назв).

ББК 74.200.584-4

 

кільк.прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

59. 74.200.584-4

П34 Пістун Т.

Святий правічний наш народ [Текст] : сценарії виховних заходів / Тамара Пістун. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 80 с. – Бібліогр.: с. 78 (12 назв).

ББК 74.200.584-4

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

60. 74.200.584-4

Р15 Радзіх С.

"Горнусь до тебе, Україно" [Текст] : позакласні заходи з української словесності / Світлана Радзіх, Галина Городецька. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 64 с.

ББК 74.200.584-4

 

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

61. 74.200.584-4

Р15 Радзіх С.

"Слова у вишиваних сорочках". Сценарії позакласних заходів [Текст] / Світлана Радзіх, Галина Злепко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 112 с. – Бібліогр.: с.110(17 назв).

ББК 74.200.584-4

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

62. 74.263.0-21

Р41 Репіленко Л. Л.

Обслуговуюча праця. Календарно-тематичне планування. 5-11 класи [Текст] / Людмила Львівна Репіленко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 48 с. – Авт. зазначено с. 48.

ББК 74.263.0-21

 

кільк.прим.: 3 (ЧЗ№1. – 1, Н/а. – 2)

 

63. 74.268.3(4Укр)-26

Р83 Рудницька О. Б.

Розробки уроків з української літератури для 11 класу [Текст] : І семестр / Ольга Борисівна Рудницька. – К. : Задруга, 2011. – 88 с. – (Б-чка "Дивослова" ; 9/2011). – На обкл. авт. не зазначено.

ББК 74.268.3(4Укр)-26

 

кільк.прим.: 3 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 2)

 

64. 74.200.544.5

С32 Сергієнко І. М.

Соціально-психологічний театр - метод роботи шкільного психолога [Текст]. Ч. 1 / Ірина Маратівна Сергієнко. – К. : Марич В. Н., 2011. – 59 с. : іл. – (Психологічний інструментарій). – На обкл. авт. не зазначено.

ББК 74.200.544.5

 

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

 

65. 74.200.544.5

С32 Сергієнко І. М.

Соціально-психологічний театр - метод роботи шкільного психолога [Текст]. Ч. 2 / Ірина Маратівна Сергієнко. – К. : Марич В. Н., 2011. – 55 с. : іл. – (Психологічний інструментарій). – На обкл. авт. не зазначено. – Бібліогр.: 49-55 (111 назв).

ББК 74.200.544.5

 

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

 

66. 74.261.2

С59 Сокол І. М.

Технологія ВЕБ-2.0. Сайти, блоги, фотосервіси, карти знань [Текст] / Ірина Миколаївна Сокол. – К. : Шк. світ, 2011. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу"). – На обкл. авт. не зазначено. – Бібліогр.: с. 127 (11 назв).

ББК 74.261.2

 

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№3. – 2)

 

67. 74.200.584-4

С60 Солодченко Л.

Україна - це наша доля [Текст] : сценарії позакласних заходів 5-11 класи / Ліана Солодченко, Світлана Радзіх. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 96 с.

ББК 74.200.584-4

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

68. 74.262.7

С76 Стадник О. Г.

Захоплююча географія. 6 клас [Текст] / Олександр Григорович Стадник. – Х. : Основа, 2011. – 111 с. – (Б-ка журн. "Географія" ; Вип. 11 (95)). – Бібліогр. : с. 11 ( 12 назв).

ББК 74.262.7

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

69. 74.268.3(4Укр)-0

С79 Степанюк М. І.

В історію крилатих висловів. Методичне забезпечення для гурткової роботи [Текст] / Микола Іванович Степанюк. – К. : Задруга, 2011. – 56 с. : іл. – (Б-чка "Дивослова" ; 4/2011). – На обкл. авт. не зазначено. – Бібліогр.: с.56 (9 назв).

ББК 74.268.31-0

 

кільк.прим.: 3 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 2)

 

70. 74.200.584-4

С89 Сулима В. І.

"Наче вулик наша школа... " : Сценарії виховних заходів [Текст] / Варвара Іванівна Сулима. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 160 с. – Бібліогр.: с. 157 (13 назв).

ББК 74.200.584-4

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

71. 74.202.454

Т50 Тодчук О. В.

Дискусійний клуб старшокласників [Текст] / Ольга Василівна Тодчук. – К. : Шк. світ, 2011. – 112 с. – (Б-ка "Шкільного світу"). – На обкл. авт. не зазначено. – Бібліогр.: с. 111 (22 назви).

ББК 74.202.454

 

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

72. 74.268.5

Ф34 Федун С.

Українська художня культура. 10 клас [Текст] : кн. для вчителя / Сергій Федун, Олександр Чорний. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 120 с. + CD диск.

ББК 74.268.5

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

73. 74.580я73

Ф53 Філіпчук Н. О.

Розвиток особистісних якостей майбутніх музикантів-педагогів у вищих навчальних закладах Західної України 9перша половина ХХ століття) [Текст] : навч. посіб. / Наталія Олександрівна Філіпчук ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Чернівці : Зелена Буковина, 2011. – 192 с. – Бібіогр. в кінці розд.

ББК 74.580я73

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

74. 74.262.2-46

Х20 Харік О. Ю.

Елементи математичного аналізу для школярів [Текст]. Ч. 2. Похідна. Застосування похідної. Дифферанціальні рівняння. Інтеграл / Олена Юхимівна Харік, Юлія Вікторівна Єременко. – Х. : Основа, 2011. – 159 с. – (Б-ка журн. "Математика в школах України" ; Вип. 11 (107)).

ББК 74.262.2-46+22.161

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

75. 74.200.584-4

Х69 Ходюк О.

Скарбничка для небайдужих. 5-11 класи [Текст] : сценарії виховних заходів / Олена Ходюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 64 с.

ББК 74.200.584-4

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

76. 74.200.584-4

Х76 Хоміч М.

Вітри на кобзі виграють [Текст] : сценарії літературних вечорів та шкільних свят / Міла Хоміч. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 96 с.

ББК 74.200.584-4

 

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

77. 74.268.13(Англ)-0

Ч-75 Чоповська О.

Magic Poetry [Текст] : позакласні заходи з англійської мови / Ольга Чоповська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 64 c.

ББК 74.268.13(Англ)-0

 

кільк.прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

Загальна кількість примірників: 198

 
 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.