Друк

Хілліґ Ґьотц (Hillig Götz) (нар. 15.02.1938, м. Хемніц, Німеччина) – один з найвідоміших в світі макаренкознавців, Dr. phil. habil., іноземний член АПН України та Російської академії освіти, співзасновник і керівник лабораторії “Makarenko-Referat” Марбурзького університету (Німеччина), один із фундаторів, президент (1998–2002) і віце-президент (1991–1998, з 2002) Міжнародної макаренківської асоціації.

 

Ґ. Хілліґ

 

Народився 15 лютого 1938 у м. Хемніці у Німеччині. Вивчав германістику, географію і педагогіку у Франкфуртському ун-ті (1959–1965). У 1963 випустив першу макаренкознавчі публікацію (спільно з І. Раух) – книгу “А. С. Макаренко. Література німецькою мовою, видана до 1962 р.” (A. S. Makarenko. Das deutschsprachige Schrifttum bis 1962. Berlin, 1963, 102 s.). Науковий співробітник кафедри педагогіки дослідницького центра порівняльної педагогіки Марбурзького ун-ту ФРН (1965–2003; з 2001 – приват-доцент історії педагогіки), засновник (1968, спільно із З. Вайтцем) і керівник лабораторії “Макаренко-реферат”; з 1969 редактор (спільно з З. Вайтцем) серії наукових видань “Makarenko-Materialien” (Марбург); з 1971 член редколегії двомовного “Марбурзького видання” зібрання творів А. С. Макаренка (Равенсбург-Штуттгард); з 1975 гол. редактор серії “Opuskula Makarenkiana” (Марбург, 25 томів); з 1994 головний редактор серії “Невідомий Макаренко” (Москва). Автор понад 250 праць про А. С. Макаренка.

Упродовж останніх років видав дві фундаментальні праці як підсумок багаторічних макаренкознавчих розвідок: 1) перший аутентичний збірник стенограм публічних виступів А. С. Макаренка останніх років його життя (Єлець, 2012); 2) збірник власних макаренкознавчих праць за 39 років дослідницької діяльності – “У пошуках істинного Макаренка” (Полтава, 2014).

Пр.: Абаринов А. Испытание властью. Киевский период жизни Макаренко (1935–1937 г.г.) / Александр Абаринов, Гётц Хиллиг. – Марбург, 2000. – 200 с. – (Opuscula Makarenkiana Nr 22); 25 лет лаборатории “Макаренко-реферат” Научно-исследовательского центра сравнительной педагогики Марбургского университета 1968–1993 / Ред. : Гётц Хиллиг, Ирене Виль. – Марбург, 1993. – 288 с. (Opuscula Makarenkiana Nr 13); Макаренко А. С. Публичные выступления (1936–1939 гг.). Аутентичное издание / Сост., автор комментариев Гётц Хиллиг. – Елец : ЕГУ им. И. А. Бунина, 2012. – 501 с; Патаки Ф. Самоутверждение или конформизм? К вопросу идейно-политического становления А. С. Макаренко / Ференц Патаки, Гётц Хиллиг; предисл. Ф. Науменко. – Марбург, 1987. – 75 с.; Полтавская трудовая колония им. М. Горького. Полемика, документы, портреты (1920–1926 гг.) / сост. : Гетц Хиллиг. – Марбург, 2003. – 328 с. – (Opuscula Makarenkiana Nr 25); Устав Международной макаренковской ассоциации. Принят на Учредительной конференции в Полтаве 23–28 сентября 1991 г. / М. Библюк, Л. Ю. Гордин, А. А. Фролов, В. Ф. Моргун (отв. за вып.), Б. Н. Наумов, Л. Пеха, Сяо Су, Би Жучин, Г. Хиллиг. – Полтава, 1991. – 10 с.; Хиллиг Г. В поисках истинного Макаренко. Русскоязычные публикации (1976–2014) / Г. Хиллиг ; Полтав. нац. пед. ун-т имени В. Г. Короленко. – Полтава, 2014. – 778 с.; Хиллиг Г. Макаренко в год “Большого террора”. – Марбург, 1998. – 100 с. (Opuscula Makarenkiana Nr 21); Хиллиг Г. Метаморфозы Г. Г. Ващенко. Дополнительные штрихи к портрету украинского ученого, которому не удалось выйти из тени А. С. Макаренко / Г. Хиллиг, Н. Окса. – Марбург, 2000. – 68 с. (Opuscula Makarenkiana Nr 23); Hillig G. Verblaßte Gesichter, vergessene Menschen: 28 Porträts von “Freunden” und “Feinden” A. S. Makarenkos / G. Hillig. – Bremen : Ed. Temmen, 1999. – 296 s.

Літ.: Бондар Т. О. Видатний марбурзький макаренкознавець: нарис про Гьотца Хілліга / Т. О. Бондар // Постметодика. – 2001. – № 3 (100). – С. 13–17; Зязюн І. А. Слово про лідера міжнародного макаренкознавства Гьотца Хілліга (до 40-річчя творчого шляху) / І. А. Зязюн, В. Ф. Моргун // Постметодика. – 2003. – № 2 (48). – С. 2–3; www.ipe.poltava.ua/pm/48/hillig.htm.

А. В. Ткаченко,

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.